50% OP ALLE ONLINE TRAININGEN! PINK WEEK DUURT NOG:
Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens zijn te vinden in de Juridische mededeling op deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ons hiervan op de hoogte stelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld via onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van paginaweergave). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk is vermeld. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Tools en analysetools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse.

In dit privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.


2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie
Privacy

De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan. We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

PINK Cosmetics GmbH
Erkrather Str. 401
40231 Düsseldorf
Duitsland

Telefoon: 010 – 808 26 87

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele communicatie per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Het recht op beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene recht op een klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de overheidsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html..

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens te ontvangen die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een contract, over u of een derde partij in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere controller aanvraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als site-exploitant stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotpictogram in uw browserregel.

Versleutelde betalingstransacties op deze website
Als er na het sluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. Rekeningnummer met automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen. Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa / MasterCard, Automatische Incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotpictogram in uw browserregel. In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Informatie, blokkeren, verwijderen
Je hebt het recht op gratis informatie over je opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op gratis informatie over je opgeslagen persoonlijke gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing , een rechtzetting, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de Juridische kennisgeving voor verdere vragen over persoonlijke gegevens.

Oppositie tegen reclame-e-mails
Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij geweigerd. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, b.v. door spam e-mails.


3. Gegevensverzameling op onze website
Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat hij u informeert over het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en om cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit . Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde functies die u wilt (bijv. Winkelwagenfunctie), worden gebruikt op basis van Art. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangsmachine
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contact

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele communicatie per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zijn uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) voor zover nodig om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het sluiten van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die is belast met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor webwinkels, detailhandelaren en verzending van goederen

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die is belast met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling belast met de betalingsverwerking.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.


4. Analysetools en reclame
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.

Retargeting
We gebruiken ook retargeting-technologieën van externe serviceproviders, zoals de pixel van Facebook Ireland Limited. Retargeting stelt ons in staat om ons online aanbod interessanter en op u afgestemd te maken.

Op deze manier kunnen we die gebruikers targeten met online advertenties die al geïnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten op onze partnerwebsites. We weten uit onderzoeken dat de weergave van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties interessanter is voor de internetgebruiker dan advertenties die niet zo’n persoonlijk verband hebben.

Hiervoor wordt een cookie geplaatst, waarmee interessegegevens worden verzameld onder pseudoniemen. Op basis van deze informatie krijgt u op interesses gebaseerde advertenties over onze aanbiedingen op de websites van onze partners te zien. Er worden geen directe persoonlijke gegevens opgeslagen en geen gebruikersprofielen worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over u.

U heeft de mogelijkheid om het verzamelen van gegevens voor gepersonaliseerde advertenties te deactiveren. Er wordt dan een cookie ingesteld die het verzamelen van gegevens permanent verhindert, tenzij u deze cookie doelgericht in uw browser of via de functie “Alle cookies verwijderen” verwijdert. U kunt het bezwaar op elk moment herhalen. Als u deze cookie wilt deactiveren, volg dan deze Link.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres van Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte korter voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik op te stellen voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden voorkomen door gebruik te maken van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link. Download en installeer:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website te voorkomen:

Schakel Google Analytics uit
Raadpleeg voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt, het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestel gegevensverwerking
We hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van ordergegevens en voeren bij het gebruik van Google Analytics de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit.

Demografie bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van paginabezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden geassocieerd met een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het item “Oppositie tegen gegevensverzameling”.

Remarketing van Google Analytics

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing, linken naar de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gerichte, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. Mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander van uw apparaten (bijv. Tablet of pc) .

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Hiermee kunt u dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen weergeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikers-ID’s die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertenties op verschillende apparaten.

U kunt permanent bezwaar maken tegen remarketing / targeting via verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen in uw Google-account; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt indienen of intrekken bij Google (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). Voor bewerkingen voor gegevensverzameling die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen de fusie), is de verzameling van de gegevens gebaseerd op art. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de website-exploitant belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en het privacybeleid zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers te weten komen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van “conversiecookies” is gebaseerd op art. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat hij u informeert over het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en om cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit . Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


5. Nieuwsbrief
Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief . Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen met het doel de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en daarna worden verwijderd. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst die onder meer kan worden gebruikt om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. E-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand (zogenaamd webbeacon) in de e-mail verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Zo kunnen wij bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt (indien van toepassing). Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. Tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen met het doel de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons opgeslagen totdat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief en daarna worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Voltooiing van een verwerkersovereenkomst

We zijn met MailChimp een zogenaamde “Verwerkersovereenkomst” aangegaan waarin we MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan worden bekeken via de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.


6. Plugins en Tools
YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, sta je toe dat YouTube je browsegedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelt. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, van de Lit. f AVG. Ga voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, sta je toe dat YouTube je browsegedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelt. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, van de Lit. f AVG. Ga voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen op een consistente manier weer te geven. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, van de Lit. f AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken. Zie voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, van de Lit. f AVG. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Linken op social media platforms

Onze website verwijst naar onze pagina’s op verschillende social media platforms. We willen erop wijzen dat u door op deze links te klikken onze website verlaat en ook de reikwijdte van dit privacybeleid. Op de sociale mediaplatforms zijn alleen de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de exploitant van het sociale mediaplatform van toepassing.

Plug-ins voor sociale media

We gebruiken de volgende plug-ins voor sociale media: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, WhatsApp. Alleen door op de knop te klikken, wordt de inhoud van de plug-in verzonden naar de respectievelijke operator van het sociale mediaplatform. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden en de bewaartermijnen. De verzonden gegevens zijn (voor zover ons bekend) de URL van de bezochte pagina en het IP-adres dat u gebruikt en / of een andere platformafhankelijke identificator. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op het respectievelijke sociale mediaplatform, kan de betreffende operator het bezoek aan deze websites toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is art. f AVG.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling door de respectieve exploitant van het sociale-mediaplatform en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de operator, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden. Raadpleeg de kennisgevingen over gegevensbescherming van de respectievelijke exploitant van het sociale mediaplatform:

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php. Facebook is certified according to EU-US Privacy Shield.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter is certified according to EU-US Privacy Shield.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google is certified according to EU-US Privacy Shield.

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de#privacy-policy

Ga voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


7. Betalingsproviders
PayPal

Op onze website bieden wij betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). Als u de betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u invoert naar PayPal verzonden. De overdracht van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op art. een AVG (toestemming) en Art. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Sofortüberweisung

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan door middel van “onmiddellijke overschrijving”. De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “onmiddellijke overdracht” -procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen voldoen.

Als u heeft gekozen voor de betalingsmethode “Onmiddellijke overschrijving”, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw accountsaldo na het inloggen en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de TAN die u heeft ingediend. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet en het bestaan van andere accounts, evenals hun bezit, automatisch gecontroleerd.

Naast de pincode en de TAN, worden de betalingsgegevens die u invoert, evenals gegevens over u, ook naar Sofort GmbH verzonden. De gegevens over u zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is nodig om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van Art. een AVG (toestemming) en Art. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Details over directe betaling zijn te vinden via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Maak een terugbelafspraak

  • Vul gewoon het formulier in. We zullen je snel terugbellen.

  • Ik accepteer het privacybeleid van PINK Cosmetics en ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens, inclusief telefonisch contact opnemen bij vragen of voor advies.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je de laatste "Waxing Secrets" ontvangen?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Ik accepteer het privacybeleid van PINK Cosmetics en ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens, inclusief telefonisch contact opnemen bij vragen of voor advies.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe kunnen we jou helpen?

Koop meer,
bespaar meer!

Verzeker de exclusieve PINK beursaanbieding* bij BEAUTY DÜSSELDORF t/m 27 maart 2024 OP LOCATIE & ONLINE.

*Kan niet worden gecombineerd met sets, andere kortingsacties en vouchers.